U bent hier: Home / Documentatie / FAQ / Wat zijn de oorzaken van fijnstof?

Wat zijn de oorzaken van fijnstof?

Fijnstofdeeltjes kunnen zowel van antropogene (door de mens veroorzaakt) als van natuurlijke bronnen komen. Vulkaanuitbarstingen, bodemerosie, zeezout of de aanvoer van woestijnzand kunnen natuurlijke bronnen van fijn stof zijn. Ook stuifmeel (van plantaardige oorsprong) kan een component van fijn stof zijn.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de emissies en de concentraties (soms ook immissies genoemd) van fijn stof. Met emissies (uitgedrukt in bv. tonnen per jaar) wordt de uitstoot van fijn stof door bronnen (verkeer, landbouw, industrie,...) bedoeld. De concentraties in de buitenlucht (meestal uitgedrukt in microgrammen per kubieke meter of µm/m3) worden bepaald door die uitstoot en de meteorologische omstandigheden. Er is echter geen lineaire relatie tussen de emissies en de concentraties van fijn stof.

De belangrijkste antropogene primaire emissies van PM10 in Europa (EU27) in 2008 zijn de emissies van verbrandingsprocessen van commercieel, institutioneel en huishoudelijk energiegebruik (35 %), industriële processen (17 %), het wegtransport (14 %) en de landbouwsector (12 %). Voor België zijn dit eveneens de belangrijkste sectoren maar wegen de industriële processen (30 %) en het wegtransport (21%) iets zwaarder door. De belangrijkste antropogene bronnen van secundaire emissies van PM10 in Europa zijn energieproductie en -distributie (26 %), het wegtransport (25 %) de landbouw (17 %) en het energiegebruik in de industrie. Voor België  zien we dat de sector wegtransport (32 %) een belangrijk aandeel van deze secundaire emissies vertegenwoordigt. De verhoudingen van de emissies per sector kunnen variëren naargelang de beschouwde regio, de activiteiten die plaatsvinden, de bevolkingsdichtheid, de verkeersdichtheid, etc.

gearchiveerd onder: , ,
Navigatie