U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Bevolkingsblootstelling / Stikstofdioxide

Blootstelling aan NO2 jaargemiddelde

Sinds 2003 worden alsmaar meer mensen aan lagere jaargemiddelde NO2-concentraties blootgesteld. Omstreeks 1997 schommelde het percentage van de Belgische bevolking dat potentieel blootgesteld wordt aan jaargemiddelde concentraties boven de EU-grenswaarde van 40 µg/m³ nog rond 10%. In 2013 was dat afgenomen tot 3%, en in 2014 en 2015 is er volgens de berekeningen zelfs niemand meer blootgesteld aan jaargemiddelde concentraties boven de EU-grenswaarde. De resultaten dienen wel met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. De blootstelling van de bevolking wordt ingeschat op basis van een ruimtelijke interpolatie van de metingen en de bevolkingsaantallen per 4x4 km² gridcellen. De relatief lage ruimtelijke resolutie van RIO-corine, samen met de onzekerheid verklaart dat de berekeningen geen blootstelling aan te hoge waarden tonen, terwijl er in 2014 op sommige meetstations wel nog overschrijdingen gemeten werden

no2_popexp_anmean_2015

Percentage van de Belgische bevolking blootgesteld aan jaargemiddelde NO2-concentraties. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.