U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Fijnstof / Historiek / PM2.5 Jaargemiddelde

PM2.5 Jaargemiddelde

PM 10 Jaargemiddelde |  PM10 Daggemiddelde |  PM2.5 Jaargemiddelde

Deze kaarten werden gemaakt via de RIO-corine interpolatietechniek. De berekende concentraties zijn representatief voor een gebied van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn. Verder dient rekening gehouden te worden met de onzekerheid op de gemodelleerde concentraties. Op plaatsen ver verwijderd van meetplaatsen zal deze onzekerheid groter zijn.

De Europese grenswaarde voor de bescherming van de bevolking tegen langdurige blootstelling aan PM2,5 werd vastgelegd op 25 µg/m³ als jaargemiddelde concentratie. De verschillende Europese lidstaten moeten echter pas in 2015 aan die grenswaarde voldoen. Sinds 2010 en tot 2015 geldt de grens van 25 µg/m³ als, niet juridisch bindende, streefwaarde. In 2015 was de jaargemiddelde PM2,5-concentratie overal in België lager dan 25 µg/m³. De ruimtelijk gemiddelde PM2,5-concentratie over België bedroeg 10.3 µg/m³. De maximumconcentratie van 16.2 µg/m³ werd berekend in het Vlaamse Gewest, terwijl de laagste concentraties, onder de WGO-richtwaarde van 10 µg/m³, te vinden zijn ten zuiden van de Samber- en Maasvallei.