U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Fijnstof / Historiek / Trends / PM 10 Daggemiddelde

PM 10 Daggemiddelde

PM 10 Jaargemiddelde  PM 10 Daggemiddelde  |  PM 2.5 Jaargemiddelde

Alle data hieronder zijn het resultaat van de RIO-interpolatietechniek, een techniek waarbij de meetresultaten worden geïnterpoleerd op een grid met een resolutie van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn.

Evolutie percentielen

Onderstaande figuur geeft via boxplots de evolutie weer van het minimum, het 25e percentiel (P25) , het 50e percentiel (P50), het 75e percentiel (P75) en het maximaal aantal dagen waarop de daggemiddelde PM10-concentratie van 50 µg/m³ werd overschreden voor de 4x4 km² RIO-roostercellen in België. Het ruimtelijke gemiddelde over België is weergegeven via de cirkels. Het maximale aantal overschrijdingsdagen in 2015 bedroeg 21, het minimale 0 en gemiddeld over België werden 4.7 overschrijdingsdagen berekend. Sinds 1997 is er een dalende trend waarneembaar in het aantal overschrijdingsdagen in België, die aangeeft dat ook de vastgestelde daling van de uitstoot van primair fijn stof en fijnstofprecursoren een gunstig effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen. Ook de ruimtelijke variatie in België is afgenomen sinds 1997. De Europese grenswaarde van 35 dagen die al in 2005 moest zijn gehaald, wordt echter pas sinds 2013 overal in België gehaald.
De strengere WGO gezondheidsrichtwaarde die maximaal 3 overschrijdingen van de daggegmiddelde fijn stof concentratie van 50 µg/m3 per jaar toelaat, werd bijna nergens gehaald. In 2015 werd bijgevolg nog steeds ruim 50% van de volledige Belgische bevolking blootgesteld aan daggemiddelde PM10-concentraties boven de richtwaarde van de WGO.

boxpm10_exc_2015

Boxplots van het aantal dagen per jaar waarop de daggemiddelde PM10-concentratie hoger was dan 50 µg/m³. Het ruimtelijk gemiddelde wordt weergegeven door de blauwe cirkels. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Klik hier voor meer uitleg over de interpretatie van een boxplot.

Evolutie regionale gemiddelden

De dalende trend in het aantal overschrijdingsdagen sinds 1997 wordt vastgesteld voor de drie gewesten. Het maximaal aantal dagen waarop in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest de daggemiddelde grenswaarde overschreden werd, bedroeg in 2015 respectievelijk 21, 17 en 12.

pm10_exc_reg_2015

Evolutie van het maximaal aantal dagen per jaar waarop de daggemiddelde PM10-concentratie hoger was dan 50 µg/m³ in België en de drie gewesten. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Ruimtelijke trends

De ruimtelijke verdeling van de trend in het aantal dagen met daggemiddelde PM10-concentraties boven 50 µg/m³ over de periode 2000-2013 wordt weergegeven in onderstaande figuur. De grootste daling (2 tot 5 overschrijdingsdagen minder per jaar) doet zich voor in de grote agglomeraties Gent, Antwerpen, Brussel, en in de omgeving van Luik.

pm10_excday_trend_spatial_2015

Ruimtelijke trend van het aantal dagen met daggemiddelde > 50 µg/m³ over de periode 2000-2015 (aantal dagen/jaar). Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.