U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Stikstofdioxide / Historiek

Jaargemiddelde NO2

Jaargemiddelde NO2 | 19de hoogste uurgemiddelde NO2

Deze kaarten werden gemaakt via de RIO-corine interpolatietechniek. De berekende concentraties zijn representatief voor een gebied van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn. Verder dient rekening gehouden te worden met de onzekerheid op de gemodelleerde concentraties. Op plaatsen ver verwijderd van meetplaatsen zal deze onzekerheid groter zijn.

De Europese jaargrenswaarde voor de bescherming van de bevolking bedraagt 40 µg/m³. Die grenswaarde geldt vanaf 2010. Enkel de zones Antwerpen Haven en Antwerpen Agglomeratie hebben uitstel verkregen tot 2015 voor het halen van die grenswaarde. In die twee zones geldt tot dan een grenswaarde van 60 µg/m³ die gebaseerd is op de grenswaarde van 40 µg/m³ met een tolerantiemarge van 50%. De hoogste jaargemiddelden worden gemeten in de stedelijke gebieden. Dat is niet verwonderlijk gezien het sterke verkeersgerelateerde karakter van NO2. In Antwerpen en Brussel zijn er plaatsen met jaargemiddelden boven 40 µg/m³. Het ruimtelijk gemiddelde in België, rekening houdend met het aantal inwoners per gridcel (het bevolkingsgewogen gemiddelde) ligt aanzienlijk hoger dan het niet-bevolkingsgewogen gemiddelde over België, wat weerspiegelt dat de gridcellen waar de meeste bevolking woont (stedelijke gebieden), ook de gridcellen zijn met hogere NO2-jaargemiddelde concentraties.